Actualización en accesos arteriales para salvamento de extremidades

Dr. Larry Díaz